IskolaIskola

Könyvtárból kölcsönözhető kötelező és ajánlott olvasmányok

Kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke

 

 

Kötelező olvasmányok:

 

Szophoklész: Antigoné

Biblia

Shakespeare: Rómeó és Júlia vagy Hamlet és egy vígjáték

Voltaire: Candide

Katona József: Bánk bán

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde; Előszó; A vén cigány

Petőfi Sándor: Az apostol

Arany János: Toldi estéje; Balladák

Jókai Mór: Az arany ember

Madách Imre: Az ember tragédiája

Balzac: Goriot apó

Tolsztoj: Ivan Iljics halála

Mikszáth Kálmán: Novellák

Móricz Zsigmond: Rokonok

Kosztolányi Dezső: Édes Anna

Thomas Mann: Mario és a varázsló

Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

Ottlik Géza: Iskola a határon

Örkény István: Egyperces novellák; Tóték

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem; Így írtok ti

Beckett: Godot-ra várva

 

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Homérosz: Odüsszeia

Dante: Isteni színjáték

Boccaccio: Dekameron

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Moliére: Tartuffe

Goethe: Faust

Kármán József: Fanni hagyományi

Hoffmann: Az arany virágcserép

Victor Hugo: Nyomorultak

Puskin: Anyegin

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa

Stendhal: Vörös és fekete

Flaubert: Bovaryné

Gogol: A köpönyeg

Ibsen: A vadkacsa

Csehov: Sirály

Franz Kafka: Átváltozás

Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása

Déry Tibor: Szerelem

Németh László: Iszony

Illyés Gyula: Puszták népe

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Móricz Zsigmond: Úri muri

Miles: Az ügynök halála

Hemingway: Az öreg halász és a tenger

Kertész Imre: Sorstalanság