IskolaIskola

Örömteli hírek

Az OSZKTV regionális fordulójába jutottak a reál tantárgycsoporton belül Kovács Patrik 1/9.A és Kecskés Zoltán 3/11.A osztályos tanulók, a humán tantárgycsoporton belül pedig Bretus Boglárka 1/9.F osztályos tanuló. 
Az SZKT-n ipari gépészeink szerepeltek kiemelkedően. Kecskés Zoltán és Pekár István 3/11.A tanulók bejutottak az öt fős országos döntőbe!
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak is!