IskolaIskola

Szakiskola (2016/17-es tanévtől Szakközépiskola)

A  CSzC  B E M   J Ó Z S E F   M Ű S Z A K I   S Z A K K Ö Z É P I S K O L Á J A-   É S   S Z A K I S K O L Á J A

      F E L V É T E L T   H I R D E T   A   2 0 1 6 / 17.   T A N É V R E

A  SZAKKÖZÉPISKOLA  9. ÉVFOLYAMÁRA

az alábbi

S Z A K K É P E S Í T É S E K R E

 

Női szabó*

kód: 011

 

Villanyszerelő*

kód: 012

 

Festő, mázoló, tapétázó*

kód: 013

 

Asztalos*

kód: 014

 

Szerszámkészítő*

kód: 015

 

Járműipari fémalkatrész-gyártó

kód: 016

 

Gépi forgácsoló*

kód: 017

 

Hegesztő*

kód: 018

 

 

 

A szakképesítések tanulmányi ideje: 3 év

 

 A három évfolyam mindegyikén az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzés és szakmai elméleti, illetve gyakorlati oktatás folyik.

 

Gyakorlati oktatás

 

 A 9. évfolyamon kötelezően tanműhelyben, a   10-11. évfolyamokon duális képzésben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által biztosított képzőhelyeken (gazdálkodószervezetnél, egyéni vállalkozóknál) tanulószerződés keretében történik. Ha a kamara nem tud képzőhelyet biztosítani, akkor a gyakorlati oktatásról a         10-11.évfolyamokon is az iskola gondoskodik.

 

A *-gal jelölt szakképesítések tanulói ösztöndíjban részesülnek!

 

Az első félévben 10.000 Ft/hó, a további félévekben tanulmányi átlageredménytől függően:

 

2,51-3,00: 10.000 Ft/hó    3,01-3,50: 15.000 Ft/hó

3,51-4,00: 20.000 Ft/hó    4,01-4,50: 25.000 Ft/hó

4,51-5,00: 30.000 Ft/hó.

 

A szakképesítés megszerzése után

2 év alatt érettségi bizonyítvány is szerezhető nappali rendszerű képzésben vagy esti munkarend szerinti felnőttoktatásban.

 

 

A felvétel tanulmányi feltételei

A 8. évfolyam első félévének sikeres teljesítése.

A rangsorolás  az alábbi  tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege alapján történik.

Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika,

földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika, technika és életvitel, 

         rajz és vizuális kultúra. Rendészet ágazat esetén a testnevelés is.

A testnevelés osztályzata kizárólag a rendészet ágazat esetén vehető számításba!

 

A  beiratkozáshoz  Az  adott  ágazat,  illetve  szakképesítés  egészségügyi  alkalmassági  követelményeinek  való megfelelés  is  szükséges!