Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

A 2020. március 16-tól érvényes digitális tanrend szerinti tanulmányok teljesítése, dokumentáltan a tantárgyi feladatok határidőre történő beadásával történik (az adott tanulmányi időszakban a jelenlét is a határidők betartásával igazolható). Azok a tanulók akik a feladataik beadását elmulasztják, nem teljesítik a tanév követelményeit!

Amennyiben, valamilyen igazolható okból akadályoztatva vannak a feladatok beadását illetően, haladéktalanul jelezzék azt az osztályfőnökök, illetve az adott feladatok kapcsán, a szaktanárok felé, jelezve a pótlás lehetséges időpontját. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a tájékoztatás és az adminisztráció hivatalos felülete az E-Kréta rendszer, így az osztályfőnökök, szaktanárok fent említett értesítését is ezen a felületen keresztül tegyék meg.

A nem teljesített feladatok esetén, a szaktanár az E-Kréta felületen ismételt figyelmeztetést küld a feladat beküldésére, a határidő megjelölésével, amennyiben ez sem teljesül igazolható ok nélkül, a feladat elégtelen osztályzattal lesz értékelve!

Az elmaradt feladatok későbbiek során javított, pótolt változatai külön osztályzatként kerülnek beírásra,

Fernengel Katalin
igazgató