A tanév teljesítésének feltételei a digitális tanrendben

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

A 2020. március 16-tól érvényes digitális tanrend szerinti tanulmányok teljesítése, dokumentáltan a tantárgyi feladatok határidőre történő beadásával történik (az adott tanulmányi időszakban a jelenlét is a határidők betartásával igazolható). Azok a tanulók akik a feladataik beadását elmulasztják, nem teljesítik a tanév követelményeit!

Amennyiben, valamilyen igazolható okból akadályoztatva vannak a feladatok beadását illetően, haladéktalanul jelezzék azt az osztályfőnökök, illetve az adott feladatok kapcsán, a szaktanárok felé, jelezve a pótlás lehetséges időpontját. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a tájékoztatás és az adminisztráció hivatalos felülete az E-Kréta rendszer, így az osztályfőnökök, szaktanárok fent említett értesítését is ezen a felületen keresztül tegyék meg.

A nem teljesített feladatok esetén, a szaktanár az E-Kréta felületen ismételt figyelmeztetést küld a feladat beküldésére, a határidő megjelölésével, amennyiben ez sem teljesül igazolható ok nélkül, a feladat elégtelen osztályzattal lesz értékelve!

Az elmaradt feladatok későbbiek során javított, pótolt változatai külön osztályzatként kerülnek beírásra,

Fernengel Katalin
igazgató

Read More

Külső képzőhelyen lévő gyakorlati oktatásról

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) mai 2020. március 16-i közleménye alapján a külső képzőhelyen folyó gyakorlati oktatással kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk: 

“Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.

A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.
Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:
– az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.
– a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
– ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
– a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
A szempontok betartásáról nyilatkoznia kell a duális képzőhelyeknek.”

Kérjük, hogy a duális képzésben részt vevő tanulók és szüleik egyeztessenek a külső képzőhelyekkel a gyakorlaton való részvételt illetően, valamint tájékoztassák az osztályfőnököket a kialakult döntésről!    

Fernengel Katalin

igazgató

Read More

Rendkívüli közlemény!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Magyarország Kormányának döntése értelmében 2020. március 16-tól, hétfőtől nem látogathatóak az oktatási intézmények. A döntés értelmében a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a döntés visszavonásáig bezárja kapuit, nem látogatható! (Az előzőek értelmében a tanműhelyben tartott gyakorlati foglalkozások és a március 16-ra és 17-re tervezett szintvizsgák is elmaradnak.) Ebbe a tilalomba a duális képzőhelyek is beletartoznak, azaz oda sem mehetnek a tanulók gyakorlatra! A rendelkezések a nappali és az esti munkarend szerinti felnőttoktatásra is egyaránt vonatkoznak.

A digitális oktatás formai keretei kidolgozás alatt, az iskola honlapján és a KRÉTA oldalán folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, Titeket a továbbiakról!

Fernengel Katalin

igazgató

Read More

Konferencia a duális szakképzésről

Szeretnénk minél sikeresebben megvalósítani a duális szakképzést Cegléden. Ennek érdekében szakmai konferenciára vártuk a képzésformában résztvevőket az iskolánkba. Az ülésen arról egyeztettünk: hogyan lehetne még sikeresebbé tenni a szakképzést.

(Forrás: Ceglédi Városi Televízió)

Read More