Iskolánk tanulói a duális képzés keretében több külső képzőhelyen vesznek rész gyakorlati oktatáson tanulószerződéssel.

Ezen az oldalon a gyakorlati képzéshez kapcsolódó információkat és dokumentumokat szeretnénk megosztani tanulóink és a külső képzőhelyek számára.

Az MKIK tájékoztatója a 2019/2020. tanévi összefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatban

Gyakorlati képzés a digitális tanrend ideje alatt

A gyakorlati oktatás során a következő szempontok figyelembevételét javasoljuk az oktatás megszervezéséhez a digitális tanrendben: [expander_maker id=”1″ more=”több …” less=”…kevesebb”]

  • az oktatási cél továbbra is tanmenet szerinti gyakorlati kompetenciák fejlesztése, a feladatok , digitális tananyag készítése során ezen készségek fejlesztésére törekedjünk
  • kiindulásként javasolt felmérni , melyek voltak/lesznek a gyakorlati munka során azok a hiányosságok/lényegi elemek, melyek ismerete szükséges a biztonságos, szakszerű munkavégzéshez   
  • az új típusú szakképzési rendszerben, a gyakorlati képzés és a vizsga során is kiemelt szerepet kap a projekt alapú megközelítés, a digitális oktatás jó támogatást tud adni ez ilyen típusú feladatokhoz. Azaz célszerű komplexebb, összetettebb feladatokat adni, ami több szakmai készséget is igényel (információt kell elemezni, dokumentálni kell a folyamatokat)
  • az értékekés tantárgyanként történik, de ezt célszerű egy összetettebb feladat tantárgyra jellemző elemeinek értékelésével végezni
  • a feladatok meghatározása során olyan mennyiségű és tartalmú segédanyagot, tananyagot célszerű adni a tanuló részére melynek az önálló, vagy online segítséggel történő feldolgozása nem okoz értelmezési problémát a feladat megoldásban ,  „a kevesebb néha több”.

A szakmai tananyaghoz kapcsolódóan a Sulinet Digitális Tudásbázis hasznos forrás lehet tananyag szempontjából a következő hivatkozáson elérhető:

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/gepeszet

Módszertani kérdésekhez segítség a kormány által fenntartott oldalak:

https://dpmk.hu/2020/03/24/digitalis-munkarend-a-koznevelesben-modszertani-ajanlasok/

https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/

https://jovotformalunk.nive.hu/hirek/a-digitalis-oktatas-technikai-lehetosegei

A gépészethez néhány feladat javaslat:
– gépkönyvek tanulmányozása, amely az adott gépismeretét elmélyítik
– vonalas gépábrára írja fel a gépegységek megnevezését
– adott alkatrészrajzhoz kapcsolódó műveletterv készítés
– alkatrész rajzkészítés pl fotó vagy 3D modell alapján
– anyagismeret a cégnél használt acélok jellemzői
– mérőeszközök jellemzőinek ismerete, pl mit választanál az adott alkatrészhez
– korábbi munkájához készítsen részletes, ábrákkal, gép és eszközigénnyel kiegészített munkanapló leírást.[/expander_maker]

Tanulószerződés, nyári gyakorlat

 A szakközépiskolai osztályaink tanulói  jellemzően az 1/9. évfolyam végén (a szintvizsgák után) a nyári összefüggő szakmai gyakorlat idejétől kötnek tanulószerződést a képzés végéig (a 2/10. év 3/11. évfolyamra)[expander_maker id=”1″ more=”több …” less=”…kevesebb”]

Az asztalos és festő tanulóink már az 1/9. évfolyamot is külső képzőhelyen tanműhelyes keretek között kezdik tanulószerződéssel.

Azon szakmák esetében, ahol az iskola nem tudja biztosítani a gyakorlati képzést (gépi forgácsoló, szerszámkészítő, hegesztő), a tanulókat és szüleiket is kérjük, hogy érdeklődjenek és keressenek  külső képzőhelyek a gyakorlati oktatáshoz, már a nyári gyakorlat idejétől a képzés befejezéséig. A képzőhelyek keresésében az iskola, kialakult partner kapcsolatai által segítséget tud nyújtani.  Fontos kiemelni,  hogy a tanulószerződés megkötése nem csak a nyári gyakorlat idejére, hanem a teljes képzés idejére a 3/11, évfolyam befejezéséig szól!
A szakközépiskolai tanulók gyakorlati oktatására és a tanulószerződés megkötésére vonatkozó befogadó szándéknyilatkozat itt letölthető,

A szakgimnáziumi tanulók esetén csak az összefüggő gyakorlat idejére az iskola és a képzőhely együttműködési megállapodást köthet, melyhez a befogadónyilatkozat letölthető.

Kérjük a kitöltött nyilatkozatot nyomtatott formában a tanuló által és elektronikus formában is juttassák el iskolánk email címére (muszaki-cegled@mail.eol,hu)!

A nyári gyakorlat teljesítését követően, az itt letölthető igazolólapot kitöltve juttassák el az iskola titkárságára. 

A szintvizsgák után lehetőséget szoktunk biztosítani a külső képzőhelyek számára, hogy a tanulóinkat, illetve szüleiket tájékoztassák a képzőhely által biztosított gyakorlati oktatás lehetőségeiről. Honlapunkon lehetőséget adunk a külső képzőhelyek számára, a duális képzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok elhelyezésére. (Az idei évben, csak az utóbbi formában van lehetőség a bemutatkozásra). A legcélszerűbb egy a képzőhely által karbantartott weboldalra/közösségi oldalra mutató hivatkozás elhelyezése lenne az oldalunkon. Ezáltal mindig a legfrissebb információkat szabadon választott formában juttathatnák el tanulóinkhoz az iskola közvetítése nélkül. Amennyiben csak az előre elkészített szórólap digitális változatát szeretnék közzé tenni azt célszerűen pdf (vagy word) formátumban juttassák el részünkre.

A tanulószerződésekkel kapcsolatosan a következő oldalon talál részletes információkat:   https://tanuloszerzodes.hu/

[/expander_maker]

Napi információk a szakképzésről 

A szakképzéssel kapcsolatosan az alábbi szervezetek honlapjain találhatóak hivatalos információk:[expander_maker id=”1″ more=”több …” less=”…kevesebb”]

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Innovációs és Technológiai Minisztérium

[/expander_maker]