Tájékoztató a 2020. május-júniusi szakmai vizsgákról

A 2020. május-júniusi szakmai vizsgák szervezése a járványhelyzet kialakulása miatt a JEF/36644/2020-ITM rendelet szerint történik, melynek tartalma a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján is megtalálható a következő hivatkozáson:

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről
a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

A leírás részletesen tartalmazza a vizsga szervezésének és lebonyolításának szabályait.

Kérjük tanulóinkat és szüleiket, hogy az abban foglaltakat, az itt lévő kiegészítésekkel együtt figyelmesen olvassák át és tartsák be a szakmai vizsgák és az ahhoz kapcsolódó iskolai foglalkozások  ideje alatt is!

Változás: a gépi forgácsoló gyakorlati vizsga új időpontja:
2020. május 26. 8:00

A szakmai vizsgák időpontjai itt elérhetőek PDF formátumban

A gyakorlati vizsgák előtt a tanulók számára gyakorlási, felkészülési lehetőségeket szervezünk külön értesítés szerint, ahol további, az adott szakmai vizsgával kapcsolatos információkat közlünk. A felkészülés és minden, a vizsga előkészítésére vonatkozó személyes megjelenés esetén is be kell tartani a járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírásokat, melyek közül a legfontosabbakat itt is kiemelnénk: [expander_maker id=”1″ more=”Több …” less=”… kevesebb”]

 • Általános szabályok
   • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
   • A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.
   • A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
   • A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
   • vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
    • A vizsga során fokozottan figyelni kell arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
    • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

 

 • Írásbeli vizsgatevékenység
  • védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
  • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
  • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
  • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

 

 • Gyakorlati vizsgatevékenység
  • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
  • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
  • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
  • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
  • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
  • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
  • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.
  • Ha vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (I. 4. pont) a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható a tanulónak olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

[/expander_maker]

  

 

Read More

Rendkívüli felvételi eljárás

Tájékoztatásul közlöm, hogy az alábbi tanulmányi területekre írunk ki rendkívüli felvételi eljárást:

Szakgimnázium:       

 • gépészet (tanulmányi terület kódja: 0001) gépgyártás technológiai technikus
 • gépészet (tanulmányi terület kódja: 0002) mechatronikai technikus
 • villamosipar és elektronika   (tanulmányi terület kódja: 0003) – elektronikai technikus
 • villamosipar és elektronika   (tanulmányi terület kódja: 0004) – ipari informatikai technikus

Szakközépiskola:

 • villanyszerelő                         (tanulmányi terület kódja: 0011)
 • gépi és CNC forgácsoló   (tanulmányi terület kódja: 0013)
 • hegesztő                                  (tanulmányi terület kódja: 0014)
 • divatszabó                               (tanulmányi terület kódja: 0015)
 • festő, mázoló, tapétázó    (tanulmányi terület kódja: 0016)
 • asztalos                                    (tanulmányi terület kódja: 0017)
 • rendészeti őr                         (tanulmányi terület kódja: 0018          

A felvétel tanulmányi feltétele: a 8. évfolyam első félévének sikeres teljesítése.

Jelentkezni a 2020. május 22-ig leadott jelentkezési lappal lehet, melyet kérünk iskolánk részére eljuttatni szíveskedjenek.

A jelentkezési lap itt letölthető.

Cegléd, 2020. április 27.

Üdvözlettel

Fernengel Katalin

igazgató 

Read More

A Kréta használatához segítség

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bvf3XvcwxQk&feature=emb_logo

Az feladatok visszaküldése során elkészült házi feladatokat a fenti videó szerint lássuk el “KÉSZ VAN” jelöléssel!

Read More

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatás

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos hírek elérhetősége:
 
 
Fontos a fenti honlap folyamatos nyomonkövetése az aktuális információk tekintetében!
 
A 119/2019 (IV.16.) Korm.rendelet értelmében az írásbeli érettségi vizsga időpontjai:
 
magyar nyelv és irodalom 2020. május 4. 9:00- tól (8:15-re jöjjenek a vizsgázók)
matematika 2020. május 5. 9:00-tól (8:15-re jöjjenek a vizsgázók)
történelem 2020. május 6. 9:00- tól (8:15-re jöjjenek a vizsgázók)
angol nyelv 2020. május 7. 9:00- tól (8:15-re jöjjenek a vizsgázók)
német nyelv 2020. május 8. 9:00- tól (8:15-re jöjjenek a vizsgázók)
biológia 2020. május 13. 8:00- tól (7:15-re jöjjenek a vizsgázók)
ágazati szakmai érettségi tárgy 2020. május 14. 8:00- tól (7:15-re jöjjenek a vizsgázók)
informatika 2020. május 15. 8:00- tól (7:15-re jöjjenek a vizsgázók)
Read More

A tanév teljesítésének feltételei a digitális tanrendben

Tisztelt Szülők, kedves Tanulók!

A 2020. március 16-tól érvényes digitális tanrend szerinti tanulmányok teljesítése, dokumentáltan a tantárgyi feladatok határidőre történő beadásával történik (az adott tanulmányi időszakban a jelenlét is a határidők betartásával igazolható). Azok a tanulók akik a feladataik beadását elmulasztják, nem teljesítik a tanév követelményeit!

Amennyiben, valamilyen igazolható okból akadályoztatva vannak a feladatok beadását illetően, haladéktalanul jelezzék azt az osztályfőnökök, illetve az adott feladatok kapcsán, a szaktanárok felé, jelezve a pótlás lehetséges időpontját. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a tájékoztatás és az adminisztráció hivatalos felülete az E-Kréta rendszer, így az osztályfőnökök, szaktanárok fent említett értesítését is ezen a felületen keresztül tegyék meg.

A nem teljesített feladatok esetén, a szaktanár az E-Kréta felületen ismételt figyelmeztetést küld a feladat beküldésére, a határidő megjelölésével, amennyiben ez sem teljesül igazolható ok nélkül, a feladat elégtelen osztályzattal lesz értékelve!

Az elmaradt feladatok későbbiek során javított, pótolt változatai külön osztályzatként kerülnek beírásra,

Fernengel Katalin
igazgató

Read More

Külső képzőhelyen lévő gyakorlati oktatásról

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) mai 2020. március 16-i közleménye alapján a külső képzőhelyen folyó gyakorlati oktatással kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk: 

“Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.

A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.
Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:
– az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.
– a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
– ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
– a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
A szempontok betartásáról nyilatkoznia kell a duális képzőhelyeknek.”

Kérjük, hogy a duális képzésben részt vevő tanulók és szüleik egyeztessenek a külső képzőhelyekkel a gyakorlaton való részvételt illetően, valamint tájékoztassák az osztályfőnököket a kialakult döntésről!    

Fernengel Katalin

igazgató

Read More

Rendkívüli közlemény!

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Magyarország Kormányának döntése értelmében 2020. március 16-tól, hétfőtől nem látogathatóak az oktatási intézmények. A döntés értelmében a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a döntés visszavonásáig bezárja kapuit, nem látogatható! (Az előzőek értelmében a tanműhelyben tartott gyakorlati foglalkozások és a március 16-ra és 17-re tervezett szintvizsgák is elmaradnak.) Ebbe a tilalomba a duális képzőhelyek is beletartoznak, azaz oda sem mehetnek a tanulók gyakorlatra! A rendelkezések a nappali és az esti munkarend szerinti felnőttoktatásra is egyaránt vonatkoznak.

A digitális oktatás formai keretei kidolgozás alatt, az iskola honlapján és a KRÉTA oldalán folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, Titeket a továbbiakról!

Fernengel Katalin

igazgató

Read More