Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) mai 2020. március 16-i közleménye alapján a külső képzőhelyen folyó gyakorlati oktatással kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk: 

“Amennyiben a duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely, a gazdasági kamara, az iskola vagy a tanuló – kiskorú tanuló esetében törvényes képviselője – úgy ítéli meg, hogy a tanulószerződéses tanuló gyakorlati oktatása a képzőhelyen biztonságosan nem megoldható, az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen, dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről.

A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.
Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbi, járványügyi szempontból elvárt szempontok betartására:
– az oktatók a helyszínen gondoskodjanak arról, hogy a tanulócsoportok egymástól elkülönítve használják a szociális helyiségeket, és az étkezőt.
– a gyakorlati munka során gondoskodjanak arról, hogy 1 munkahelyen 1 tanuló tartózkodjon a védőtávolság betartásával.
– ha a szülő úgy dönt, hogy nem küldi el a tanulót a gyakorlati foglalkozásra, akkor a hiányzás igazoltnak minősül.
– a termelő területeket a felelős oktató nyilatkoztatja az előírt szabályok betarthatóságáról, betartásáról.
A szempontok betartásáról nyilatkoznia kell a duális képzőhelyeknek.”

Kérjük, hogy a duális képzésben részt vevő tanulók és szüleik egyeztessenek a külső képzőhelyekkel a gyakorlaton való részvételt illetően, valamint tájékoztassák az osztályfőnököket a kialakult döntésről!    

Fernengel Katalin

igazgató