A 2020. május-júniusi szakmai vizsgák szervezése a járványhelyzet kialakulása miatt a JEF/36644/2020-ITM rendelet szerint történik, melynek tartalma a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján is megtalálható a következő hivatkozáson:

Közérdekű információk és rendkívüli szabályok
a komplex szakmai vizsgák megszervezésének és lebonyolításának eltérő rendjéről
a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben

A leírás részletesen tartalmazza a vizsga szervezésének és lebonyolításának szabályait.

Kérjük tanulóinkat és szüleiket, hogy az abban foglaltakat, az itt lévő kiegészítésekkel együtt figyelmesen olvassák át és tartsák be a szakmai vizsgák és az ahhoz kapcsolódó iskolai foglalkozások  ideje alatt is!

Változás: a gépi forgácsoló gyakorlati vizsga új időpontja:
2020. május 26. 8:00

A szakmai vizsgák időpontjai itt elérhetőek PDF formátumban

A gyakorlati vizsgák előtt a tanulók számára gyakorlási, felkészülési lehetőségeket szervezünk külön értesítés szerint, ahol további, az adott szakmai vizsgával kapcsolatos információkat közlünk. A felkészülés és minden, a vizsga előkészítésére vonatkozó személyes megjelenés esetén is be kell tartani a járványügyi védekezéssel kapcsolatos előírásokat, melyek közül a legfontosabbakat itt is kiemelnénk: [expander_maker id=”1″ more=”Több …” less=”… kevesebb”]

 • Általános szabályok
   • A vizsgabizottság és a vizsgázók számára maszk kötelező, gumikesztyű viselete megengedett.
   • A vizsgabizottság számára a maszkot és a gumikesztyűt, valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező köteles biztosítani.
   • A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az előírt óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő rögzítéséért.
   • A vizsgával kapcsolatos egyeztetéseken, értekezleteken a vizsgabizottság köteles a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerinti védőtávolságot (legalább 1,5 m) megtartásával működni, amennyiben arra lehetőség van a kommunikációt elektronikus úton lefolytatni.
   • vizsgadokumentumok, bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben történhet.
    • A vizsga során fokozottan figyelni kell arra, hogy a vizsgázók a vizsgahely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne csoportosuljanak,
    • a vizsga alatti mosdó használatakor is a higiénés szabályokra, fertőtlenítésre.

 

 • Írásbeli vizsgatevékenység
  • védőtávolságot (legalább 1,5 m) minden résztvevő között biztosítani kell.
  • Egy tanteremben maximum tíz fő vizsgázó lehet jelen.
  • A tanteremben gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítési lehetőségről.
  • A vizsga során a tanuló gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.

 

 • Gyakorlati vizsgatevékenység
  • A vizsgázók között ugyancsak védőtávolság biztosításával kerülhet sor. Ez akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem lehetséges.
  • A vizsgahelyen szintén gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítés lehetőségéről.
  • A vizsgahelyet, az eszközöket, szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése után fertőtleníteni kell.
  • A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak.
  • Közös használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
  • A vizsgafeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is kötelező a védőtávolság megtartása.
  • A vizsgáztató a vizsga során nem nyúlhat a vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a vizsgázó utána még megérintheti.
  • Ha vizsgára bocsátás feltételeként előírt egyéb feltételek teljesítését igazoló okirat (I. 4. pont) a vizsgán nem került bemutatásra, a gyakorlati vizsgatevékenység keretében nem adható a tanulónak olyan feladat, amely kizárólag az okirat birtokában végezhető tevékenységet tartalmaz.

[/expander_maker]