Felvételt hirdetünk a 2022/2023. Technikum 9. évfolyamára, az alábbi szakmákra:

A technikusképzés 5 éves,

amelynek első két évében a közismereti tárgyak mellett ágazati szakmai ismereteket adó képzést kapnak. Ezt követően a következő három évben a tanulók duális képzésben vesznek részt. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé és így a képzés alatt a tanulók jövedelemhez juthatnak.

Négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.

A 12. évfolyam végén maximum három érettségi tárgyból (magyar nyelv- és irodalom, matematika és történelem) tehet a tanuló érettségi vizsgát.

Így a 13. évfolyamon a tanuló a szakmai képzés mellett az idegen nyelvet is tanulja, és az év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap.

 

 Kézhez kapja az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet.

 A érettségi bizonyítvány és a technikusi oklevél birtokában a tanuló tanulmányait egyetemen vagy főiskolán is folytathatja!

A felvétel tanulmányi feltételei

A rangsorolás feltétele 8. évfolyam első félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás az alábbi tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak átlaga alapján történik.

Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia, informatika, továbbá a rendészet és közszolgálat ágazat esetén a testnevelés.